Geuze advocaten en mediators

Belangrijke informatie

Dienstverlening:

Geuze Advocaten & Mediators is een maatschap en wordt gedreven voor rekening van mr. J.J. Geuze en mr. J. Geuze jr. De advocaten van ons kantoor zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, www.ordevanadvocaten.nl.

Aansprakelijkheid

Bij zorgvuldige behandeling van een zaak kunnen fouten worden gemaakt. Voor de gevolgen daarvan zijn wij verzekerd. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het toepasselijk geval door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico. Onze beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar is HDI Gerling Verzekeringen N.V., www.hdi-gerling.nl.

Klachten

Mocht u onverhoopt klachten hebben, dan verzoeken wij u die direct bij ons te melden. Uw klacht zullen wij dan direct met u bespreken. 

U kunt onze klachtenregeling hier nalezen: Kantoorklachtenregeling-Geuze-Advocaten.pdf