Geuze advocaten en mediators

Incasso

Ons kantoor heeft veel ervaring met het incasseren van vorderingen voor zowel particulieren als ondernemingen. Ook voor de transportsector verzorgen wij veel incasso's en zijn we goed op de hoogte van de regelgeving omtrent CMR en FENEX-voorwaarden.

Voor het incasseren van uw vordering hanteren wij een incassotarief. Dat tarief is afhankelijk van de hoogte van uw vordering. Uitgangspunt voor ons is het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Indien nodig zullen we een gerechtelijke procedure starten. Vooraf bespreken wij de kosten.

Bij eenvoudige zaken zal het gehanteerde incassotarief en een eventuele proceskostenveroordeling over het algemeen onze kosten dekken. Wij streven er naar geen onnodige kosten te maken: mocht blijken dat een vordering ons inziens oninbaar is, dan laten wij u dat weten. In onze facturering houden wij daar in principe rekening mee.