Geuze advocaten en mediators

Mediation

Naast de gang naar de rechter biedt mediation een alternatieve manier om een geschil op te lossen. Een gerechtelijke procedure is meestal zo ingericht dat een derde, de rechter, een van de partijen gelijk geeft. Dat kan tot gevolg hebben dat de relatie tussen partijen blijvend verstoord is.

Bij mediation beslissen partijen zelf en doet de uitkomst meer recht aan beider belangen. De mediator probeert partijen bewust te maken van hun wederzijdse belangen. Hij probeert de onderlinge communicatie te verbeteren en te bevorderen zodat partijen zelf met elkaar tot een regeling van het geschil komen. De aldus gevonden oplossing geeft partijen meer bevrediging en heeft een positievere invloed op hun onderlinge relatie. Daar komt nog bij dat mediation vaak goedkoper en sneller is dan een gerechtelijke procedure.

Met name bij (echt)scheidingen kan (scheidings)mediation een goede oplossing zijn. Een ex-partner- of ouderstrijd en de daarmee gepaard gaande gerechtelijke procedures kunnen dan voorkomen worden. De ervaring leert dat scheiden onder begeleiding van een mediator minder belastend is voor (ex)-partners en hun kinderen.

Mr. J.J. Geuze en mr. J. Geuze zijn MfN-registermediator, www.mfnregister.nl, met Accreditatie Familie Mediation, www.vfas.nl. Zij zijn als Familiemediator ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand en de rechtbank, www.rvr.org.

Bovenstaande foto is afkomstig van fotolia.com