Geuze advocaten en mediators

Nieuwsoverzicht


Het werk van de advocaat

Wat doe je nu precies als advocaat? Veel mensen vragen mij dit. De meeste mensen zien een advocaat zoals mijn praktijk is: een algemene praktijk waarin je mensen bijstaat voor bijna al hun juridische problemen.
Lees verderLichtvaardig procederen kan heel kostbaar zijn

Als advocaat heb je vaak te maken met serieuze problemen. Als er gerechtelijke procedures gevoerd worden dan gaat dat ook meestal ergens over. De partij die een procedure verliest kan worden veroordeeld in de proceskosten. In het familierecht gebeurt dat in de regel niet, maar het kan wel.
Lees meerNogmaals het nieuwe huwelijksvermogensrecht, maar nu: zaaksvervanging.

Wat wordt er na 1 januari eigenlijk anders? Tot die tijd was alles van samen. Vanaf 1 januari 2018 zijn er per definitie drie vermogens: het voorhuwelijkse vermogen van elk van de echtelieden en hun gezamenlijke huwelijkse vermogen. Daar kunnen problemen van komen.
Lees verderFaillissement en vakantiedagen

De Hoge Raad heeft op 17 november 2017 beslist dat in geval van ontslag van werknemers door de curator van een failliet bedrijf die curator de werknemers een vergoeding moet betalen voor de nog niet genoten vakantiedagen. Hij kan hen niet verplichten die op te nemen gedurende de opzegtermijn, maar moet het salaris gedurende de opzegtermijn betalen EN de niet genoten vakantiedagen vergoeden.

In dat opzicht is er dus geen verschil tussen ontslag door een werkgever en ontslag door een curator.Alimentatie indexering per 1 januari 2018

Elk jaar per 1 januari worden alle alimentaties van rechtswege geïndexeerd. Dat geldt voor kinderalimentatie en partneralimentatie. Het maakt geen verschil of de alimentatie is overeengekomen of opgelegd door de rechter. Alleen als uitdrukkelijk is overeengekomen dat niet zal worden geïndexeerd, blijft de alimentatie gelijk.

De indexering per 1 januari 2018 beloopt 1,5 %. Met dat percentage worden alle alimentaties verhoogd.Ontslagen werknemers hebben meestal recht op een transitievergoeding

Werknemers die worden ontslagen hebben in de meeste gevallen recht op een transitievergoeding. Die transitievergoeding is gemaximaliseerd. Maar ook dat maximum wordt geïndexeerd. Per 1 januari 2018 bedraagt de maximale transitievergoeding € 79.000,00. Dat staat los van de billijke vergoeding die in bijzondere gevallen boven de transitievergoeding kan worden toegekend.Geen algehele gemeenschap van goederen meer na trouwen na 2017

Op 28 maart 2017 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel waarin de wettelijke gemeenschap van goederen wordt beperkt aangenomen. Dat betekent dat als u na 31 december 2017 trouwt en u heeft geen andere afspraken gemaakt in huwelijkse voorwaarden, dit nieuwe wettelijk stelsel van toepassing is.
lees meerOverlast van de buren

Bron: Uitgeverij De Uitstraling bv


lees verderHoe moet je procederen?

Veel woorden maken niet altijd het verschil
lees verderHuizen kopen en verkopen

De bank en het recht van hypotheek...
lees verderDe goede werkgever en de goede werkgever

Hoe moeten werkgevers en werknemers zich gedragen?
lees verderAdvocaat bij politieverhoor

Hoge Raad vindt advocaat bij politieverhoor belangrijker dan politiek
lees verderUitspraak van de Hoge Raad voor alimentatie en kindgebonden budget

Nu weer wel kinderalimentatie betalen?
lees verderGevolgen van de wet hervorming kinderregelingen...

Geen kinderalimentatie meer betalen?
lees verderAlcoholslotprogramma on hold

Geen straf meer?
lees verderKinderen in de knel...

Kinderen in een vechtscheiding

lees verderDe nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning in aantocht...

Wat verandert er en wat betekent dit voor u?

lees verder