Geuze advocaten en mediators

Hoe moet je procederen?


Op 1 oktober 2015 heeft het Gerechtshof 's-Hertogenbosch zich uitgelaten over de eisen waaraan een processtuk moet voldoen.

Het betreft een alimentatiezaak. In hoger beroep heeft de man een verweerschrift houdende 733 pagina's en duizende bijlagen overlegd. Er waren 79 grieven geformuleerd en 25 verzoeken in incidenteel appel. Het was bovendien een half jaar te laat ingediend. 

Het Gerechtshof besloot het verweerschrift buiten behandeling te laten en overwoog: "Van de advocaat, als verplicht en professioneel procesvertegenwoordiger, mag worden verwacht dat hij een processtuk concipieert dat voldoet aan daaraan te stellen eisen, zoals hierboven omschreven, namelijk dat dit zodanig in voldoende mate inzichtelijk, helder, eenduidig en concludent is dat de wederpartij in redelijkheid begrijpt waartegen hij zich moet verweren en het ook voor de rechter duidelijk is.

De hele uitspraak is te lezen via onderstaande link:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2015:3861

 

 

 

 

 

 

 in voldoende mate inzichtelijk, helder, eenduidig en concludent dient te zijn zowel voor de wederpartij als voor de rechter die over het geschil dient te oordelenNieuwsoverzicht