Geuze advocaten en mediators

Huizen kopen en verkopen


Huizen kopen is een feest zo wordt gepropageerd. Voor de economische crisis was dat in ieder geval zo. De huizenprijzen stegen de pan uit en iedereen dacht dat dat zo zou blijven. Het was vrij eenvoudig om een hoge hypotheek te krijgen. De afgelopen jaren zijn de huizenprijzen sterk gedaald en veel huizen staan onder water. De banken vrezen voor het onbetaald blijven van restschulden en kunnen daarom soms moeilijk doen bij de verkoop van huizen.

 

Wat wij hypotheek noemen is eigenlijk een lening waarbij een woning of ander onroerend goed aan de bank wordt verpand. Het recht van hypotheek/pand wordt geregistreerd in het Kadaster. Bij verkoop van de woning zal de bank over het algemeen die registratie doorhalen. Dat is ook logisch, niemand wil een woning kopen waarop nog een hypotheek rust. Ik heb nu echter al een aantal keren meegemaakt dat de bank de registratie niet wilde doorhalen. Mijn cliënten konden hun huis niet verkopen. Wat te doen?

 

Het recht van hypotheek houdt in dat de bank de woning executoriaal mag verkopen als de verplichtingen uit de hypotheek, zoals betaling van rente en aflossing , niet worden nagekomen. Het hypotheekrecht biedt de bank zekerheid. Maar het biedt de bank niet meer zekerheid dan de waarde van de woning.

 

De wet zegt dat als een recht wordt uitgeoefend zonder redelijk belang en daardoor andere belangen op onredelijke wijze worden geschaad er sprake is van misbruik van bevoegdheid. 

 

Enige tijd geleden had ik een zaak waarin de hypothecaire lening € 270.000,= bedroeg. De woning werd uiteindelijk verkocht voor € 180.000,=. De bank wilde niet doorhalen. De rechter oordeelde dat de bank geen redelijk belang had bij haar weigering de hypotheek door te halen omdat de woning – helaas – niet meer waard was. De bank werd veroordeeld tot doorhaling als de verkoopprijs werd betaald. Mijn cliënten konden hun woning verkopen.

 

Een ander voorbeeld is dat een bank weigert de hypotheek door te halen als na verkoop de restschuld niet kan worden gefinancierd. Ook dan wordt er misbruik gemaakt van bevoegdheid.

 

Helaas zie ik bij verkoop van woningen maar al te vaak een starre houding van de bank. Op zich is het begrijpelijk dat de bank liever niet ziet dat er een restschuld overblijft. Mijn cliënten hadden dat natuurlijk ook liever niet. Zoveel is duidelijk dat particulieren niets kunnen doen aan de instorting van de huizenmarkt door de economische crisis. Het is de vraag of datzelfde gezegd kan worden voor de meeste banken.

 

Ondanks dat banken grote spelers zijn met veel macht moeten ook zij zich aan de wet houden en gerechtelijke uitspraken opvolgen. Mocht u toch tegen problemen aanlopen, laat is zich dan goed adviseren. Er is meer mogelijk dan veel mensen denken… Nieuwsoverzicht