Geuze advocaten en mediators

Personen- en familierecht & Mediation

Personen- en familie recht

Loopt onverhoopt uw relatie stuk?

Het personen- en familierecht regelt de gevolgen van een echtscheiding, beëindiging geregistreerd partnerschap of samenleving en andere daarmee gepaard gaande problemen zoals boedelscheiding, omgangs- cq. ouderschapsregelingen en alimentatie. Ook houden wij ons bezig met erfrecht, adoptie, gezagskwesties en kinderbeschermingsmaatregelen (ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing).

Wij streven ernaar voor beide partijen en uw kinderen een goede en zorgvuldige oplossing te vinden. Daarbij kan in plaats van een echtscheiding een mediationtraject een goede oplossing bieden.

Indien een mediationtraject niet mogelijk is, kunnen wij u eenzijdig bijstaan en u adviseren of begeleiden in een procedure op tegenspraak.

Mediation

In een mediation zoeken de echtgenoten samen onder begeleiding van een van onze mediators naar een oplossing. De ervaring leert dat met behulp van een mediator de toekomstige ex-partners de gevolgen van de scheiding op relatief goedkope en snelle wijze kunnen regelen. Groot voordeel van mediation is dat de onderlinge verstandhouding beter blijft zodat de scheiding voor de partijen en de kinderen minder belastend is, www.mfnregister.nl.

Bovenstaande foto is afkomstig van fotolia.com