Geuze advocaten en mediators

Tarieven

Kosten dienstverlening:

Wij hanteren een uurtarief van € 190,= per uur. Dat is exclusief BTW en externe kosten (verschotten). Wij berekenen geen kantoorkosten. In een mediationtraject worden de kosten gedeeld. Dat is dus altijd goedkoper dan als u beide een eigen advocaat in de arm neemt. Als uw zaak daartoe aanleiding geeft, kan het mogelijk zijn dat wij daarvoor een vast tarief afspreken.

Voordat wij een zaak in behandeling nemen, bespreken wij de kosten zodat u weet waar u aan toe bent. In bijzondere gevallen kunnen afwijkende tarieven worden gehanteerd. Te denken valt hierbij aan ongebruikelijk tijdrovende zaken, in geval dat cliënten toch willen procederen tegen ons advies in, indien het belang daartoe aanleiding geeft en op grond van draagkracht. Indien u daarom vraagt, bestaat bij ons de mogelijkheid tot het houden van een gratis oriënterend gesprek van een half uur.

Het door ons gehanteerde incassotarief is afhankelijk van de hoogte van uw vordering. Uitgangspunt voor ons is het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Wij streven ernaar uw kosten te verhalen op de debiteur. Bij eenvoudige zaken zal het gehanteerde incassotarief en een eventuele proceskostenveroordeling over het algemeen onze kosten dekken.

Wij werken ook op basis van gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging). Dit houdt in dat in geval uw inkomen en vermogen daartoe aanleiding geven, de Raad voor Rechtsbijstand een deel van onze kosten betaalt, www.rvr.org.

Mr. J.J. Geuze en mr. J. Geuze zijn als Mediator en Familiemediator ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand en Rechtbank Oost-Brabant. De eigen bijdrage van een (familie)mediator is lager dan die van een advocaat. De kosten van een (echt)scheiding of andere al dan niet familierechtelijke problemen kunnen daardoor laag worden gehouden.